Adaptacje akustyczne pomieszczeń

Akustyczne adaptacje pomieszczeń

Adaptacje akustyczne pomieszczeń, zarówno przemysłowych, jak i użyteczności publicznej, polegają na umieszczeniu wewnątrz tych obiektów takich materiałów akustycznych, które w istotny sposób zmienią charakterystykę propagacji dźwięku w tych pomieszczeniach.

Przez ponad 25 lat działalności Przedsiębiorstwo Akustyczne „HAAL” wykonało wiele adaptacji akustycznych w zakładach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej. Nasza oferta kierowana jest do przedsiębiorstw ze wszystkich branż przemysłowych, także tych, które wymagają szczególnych rozwiązań specjalistycznych, jak branża spożywcza czy medyczna.

Po co wykonuje się adaptacje akustyczne pomieszczeń?

W halach fabrycznych dąży się do zminimalizowania odbić dźwięku od ścian i stropu hal, umieszczając na tych powierzchniach materiały dźwiękochłonne o dobranych współczynnikach pochłaniania dźwięku. W salach koncertowych, kinowych i audytoryjnych dodatkowo dba się o równomierny rozkład pola akustycznego w całym pomieszczeniu. Ponadto wprowadza się miejscowo elementy dźwiękochłonne, które ograniczają powstawanie hałasu pogłosowego na skutek odbić fal dźwiękowych od przegród.

Wprowadzając wyroby dźwiękochłonne do pomieszczenia, zwiększa się jego chłonność akustyczną, ogólny poziom dźwięku, czas pogłosu i tzw. odległość graniczną pola swobodnego oraz stopień rozproszenia energii dźwiękowej. Odpowiednio dobrane materiały akustyczne, stanowiące wykładziny ścienne i sufitowe zapewniają lepszą słyszalność i zrozumiałość mowy w pomieszczeniach typu audytoryjnego oraz pełniejsze brzmienie muzyki w salach koncertowych.

W halach fabrycznych obniżenie poziomu tła akustycznego może w znaczącym stopniu wpłynąć na tzw. poziom hałasu równoważnego, na jaki jest narażony pracownik obsługujący hałaśliwe urządzenia. Trzeba pamiętać, że w każdym miejscu hali przemysłowej występuje suma energii akustycznej fali bezpośredniej emitowanej ze źródła hałasu, jak i odbitej od ścian, stropu, a także maszyn i urządzeń, czy wyposażenia hali. W niekorzystnych warunkach energia akustyczna pochodząca od odbić jest porównywalna do energii fali dźwiękowej bezpośrednio docierającej do pracownika. Z tych powodów należy wykonywać adaptacje akustyczne pomieszczeń.

Jak P. A. „HAAL” wykonuje adaptacje akustyczne pomieszczeń?

Do każdego wyciszenia podchodzimy indywidualnie już od etapu przedprojektowego. Etapem przedprojektowym jest wykonanie ekspertyzy akustycznej, której podstawowym zadaniem jest opracowanie najbardziej efektywnego sposobu wyciszenia. Adaptacje akustyczne mogą stanowić niezależne konstrukcje wyciszające, ale często są częścią składową bardziej złożonych systemów wyciszających. Ekspertyza Akustyczna obejmuje całokształt problemów wyciszeniowych, wraz z elementami tłumiącymi hałas.

P. A. „HAAL” stosuje zaawansowane metody doboru właściwych materiałów adaptacyjnych oraz ich prawidłowego umieszczenia w przestrzeni wyciszanej. W zależności od rozkładu widmowego energii akustycznej występującej w danym pomieszczeniu dobieramy materiały oraz budujemy struktury dźwiękochłonne o odpowiednich parametrach akustycznych. Poza płaskimi panelami akustycznymi, bezpośrednio montowanymi na ścianach i stropie hali, P.A.”HAAL” wykonuje i montuje przestrzenne pochłaniacze dźwięku, a także panele akustyczne wypukłe, posiadające zarówno właściwości dźwiękochłonne, jak i rozpraszające dźwięk.

Materiały stosowane w adaptacjach akustycznych pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie, posiadają odpowiednie atesty higieniczne.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą: