Wyciszanie przemysłowe – Oferta

Oferta wyciszeń

Poniżej prezentujemy naszą pełną ofertę w zakresie wyciszeń:

Ekspertyzy akustyczne są podstawą do dalszego rzeczowego wyciszenia danych źródeł hałasu. W ramach ekspertyzy wykonane zostają szczegółowe pomiary hałasu i koncepcje przedstawiające najbardziej optymalne sposoby jego obniżenia oraz określone zostają parametry akustyczne i mechaniczne zastosowanego rozwiązania wyciszającego. Przedstawiona zostaje także informacja o kosztach i terminach. Czytaj więcej o ekspertyzach akustycznych

Wykonujemy ekrany akustyczne, jednostronnie lub obustronnie pochłaniające dźwięk, z dobranymi warstwami dźwiękoizolacyjnymi i segmentami przeszklonymi. Ekrany mogą być stacjonarne lub mobilne, z pochylonymi segmentami o dowolnym kącie załamania. Powierzchnie ekranów mogą być płaskie lub wypukłe, posiadające aspekt rozpraszania dźwięku. Czytaj więcej o ekranach akustycznych

Wykonujemy obudowy akustyczne wielościenne ze stropem, wyposażone w oświetlenie, wentylacje, okna i przepusty technologiczne z tzw. rękawami akustycznymi. Czytaj więcej o obudowach akustycznych

Zajmujemy się wykonywaniem specjalistycznych tłumików akustycznych o konstrukcji kanałowej, płytowej lub komorowej i indywidualnie dostosowanych parametrach wyciszających. Wyloty tłumików mogą być konstruowane z elementami kierunkującymi dźwięk w stronę niechronioną akustycznie. Czytaj więcej o tłumikach akustycznych

Wykonujemy kabiny akustyczne operatorskie i socjalne, zaprojektowane i wybudowane w sposób indywidualny, dostosowane techniczne i architektoniczne do konkretnych potrzeb zleceniodawcy. Kabiny mogą posiadać przedsionki akustyczne, stanowiące pułapkę dźwiękową dla hałasów przedostających się do wnętrza kabiny przez otwarte wrota. Kabiny z reguły posadowione są na elementach wibroizolacyjnych i standardowo są wyposażone w oświetlenie, wentylację lub klimatyzację i instalację elektryczną. Czytaj więcej o kabinach akustycznych

Zajmujemy się kompleksową akustyczną adaptacją pomieszczeń przemysłowych, biurowych i operatorskich. W zakres tych usług wchodzi montaż podwieszanych stropów, adaptacja akustyczna ścian, a także wymiana okien i drzwi na ich odpowiedniki dźwiękochłonno-izolacyjne. Materiały akustyczne przez nas stosowane we wnętrzach przemysłowych posiadają atesty higieniczne, umożliwiające ich stosowanie w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Czytaj więcej o akustycznych adaptacjach pomieszczeń

Bramy, wrota przemysłowe i okna dźwiękoizolacyjne

Produkujemy bramy i wrota przemysłowe, otwierane, przesuwane lub podnoszone. P. A. „HAAL” posiada opracowany i wdrożony system innowacyjnego podnoszenia wrót przemysłowych, zdalnie sterowanych. Z wrót tych można budować ruchome ściany dźwiękochłonno-izolacyjne o długościach nawet kilkuset metrów i wysokościach do 20m. W przypadku pomieszczeń o ograniczonej wysokości, istnieje możliwość stworzenia bram wielokrotnie składanych.

Zajmujemy się także produkcją okien dźwiękoizolacyjnych wieloszybowych z warstwami klejonymi (tzw. szyby bezpieczne). Okna produkowane przez P.A. „HAAL” mogą uzyskać izolacyjność kilkudziesięciu dB. Montaż okien i szyb w oknach zapewnia minimalizację efektu wewnętrznego odbicia światła.