Lista ważniejszych realizacji

Lista ważniejszych realizacji

Ważniejsze realizacje antyhałasowe wykonane przez Przedsiębiorstwo Akustyczne "HAAL" z podziałem na branże

Wszystkie prace zostały wykonane według projektów akustycznych i konstrukcyjnych powstałych w P.A. "HAAL"

Kolorem czerwonym zaznaczono prace ŚRODOWISKOWE

Kolorem szarym zaznaczono prace STANOWISKOWE

BRANŻA ENERGETYCZNA
Zdjęcie Typ wyciszenia Wyciszany obiekt
ekran stanowiskowy stacja pomp typ 1
ekran stanowiskowy stacja pomp typ 2
ekran stanowiskowy stacja typ 3
ekran stanowiskowy turbozespół nr 3
ekran stanowiskowy stacja typ 4
ekran stanowiskowy pompy zasilające i pompy sieciowe
adaptacja akustyczna: strop, okna i drzwi pomieszczenia obsługi stacji pomp
obudowy akustyczne instalacja wyciągowa sprężonego powietrza
ekran akustyczny - pow. 200 m2 silnik rozruchowy hydrogeneratora - 2 szt.
tłumiki wentylacyjne - 4 szt. silnik rozruchowy hydrogeneratora - 2 szt.
przegroda akustyczna z systemem wentylacji komory wału pośredniego hydrogeneratorów - 4 szt.
drzwi dźwięko­izolacyjne komory stożków hydrogeneratorów - 4 szt.
adaptacje akustyczne: ściany i strop - pow. ok. 1000 m2 pomieszczenia produkcyjne
obudowa akustyczna agregat prądotwórczy
wrota oraz tłumiki wylotu powietrza adaptacja akustyczna pomieszczenia stacji transformatorowej
BRANŻA DRZEWNA
Zdjęcie Typ wyciszenia Wyciszany obiekt
obudowy akustyczne piła tarczowa i formatowa i inne maszyny do obróbki drewna
adaptacje akustyczne: ściany i stropu hala obróbki drewna
tłumiki akustyczne - 5 szt. wyrzutnie powietrza z hal produkcji płyt pilśniowych
tłumiki akustyczne - 8 szt. wentylatory dachowe
ekran akustyczny o pow. 200 m2 osłona wentylatorów dachowych
obudowa akustyczna czopiarka Michalski
obudowa akustyczna czopiarka Goma
BRANŻA METALOWA
Zdjęcie Typ wyciszenia Wyciszany obiekt
obudowa akustyczna automaty giętarskie - 4 szt.
obudowy akustyczne prasy mimośrodowe - 5 szt.
ekran stanowiskowy stanowiska obróbki metalu oraz linia cięcia taśm
ekran stanowiskowy oczyszczarka taśmowo - wirnikowa
obudowy akustyczne prasy - 2 szt.
obudowa akustyczna fragmenty linii do wybijania panewek
obudowa akustyczna wibrator
ekran akustyczny prasa typ 1
ekran akustyczny prasa typ 2
obudowa akustyczna wybijarko-­fazowarka - 4 szt.
komorowe tłumiki i osłony instalacje zasilania pneumatycznego - 24 szt.
osłony akustyczne przeciągarki - 8 szt.
wibroizolacja rynny spustowe odbioru detali - 14 szt.
obudowa akustyczna wentylator promieniowy
ekrany akustyczne prasy typ 1
ekrany akustyczne prasy typ 2 - 4 szt.
tłumik czerpnia powietrza
ekran stanowiskowy hala szlifierek
adaptacja stropu hala szlifierek
adaptacja stropu i ścian - pow. ok. 450 m2 hala pras
obudowa akustyczna młoty sprężynowe - 2 szt.
adaptacje akustyczne pomieszczeń drzwi dźwiękochłonno­izolacyjne - 2 szt., wytłumienie ścian i stropu hali szlifierek
obudowa akustyczna prasa spodowa - 2 szt.
ekrany akustyczne sprężarka chłodni
obudowy akustyczne agregaty do zwijania sprężyn - 4 urządzenia
obudowa akustyczna prasa pneumatyczna
obudowa akustyczna szlifierki automatyczna - 2 szt.
obudowa akustyczna automat do produkcji sprężyn - 2 szt.
obudowa akustyczna automaty - 3 szt.
obudowa akustyczna prostowarka drutu
obudowa akustyczna prasy pneumatyczne - 3 szt.
obudowa akustyczna krajarka typ 1
obudowa akustyczna krajarka typ 2
obudowa akustyczna krajarka typ 3
obudowa akustyczna prasa typ 1
obudowa akustyczna prasa typ 2
obudowa akustyczna prasa typ 3
ekrany akustyczne młyny do mielenia tworzyw sztucznych
adaptacje akustyczne hala młynów
adaptacje akustyczne - 3 szt. leje zasypowe do młynów do mielenia tworzyw sztucznych
BRANŻA SAMOCHODOWA
Zdjęcie Typ wyciszenia Wyciszany obiekt
ekran stanowiskowy dłutownice - 4 st.
ekran stanowiskowy gratownice - 2 st.
ekran stanowiskowy tokarki - 3 st.
ekran stanowiskowy tokarki - 2 st.
ekrany akustyczne myjnie
ekran stanowiskowy sześć stanowisk kontroli
ekran stanowiskowy gratownica
ekran stanowiskowy przeciągarka
ekran stanowiskowy frezarka
ekran stanowiskowy urządzenia
ekran stanowiskowy - pow. ok. 300 m2 linia obróbcza korpusów silników i skrzyń biegów
ekran stanowiskowy obrabiarki zespołowe - 2 szt.
obudowa akustyczna urządzenia filtracyjne emulsji - 5 szt.
ekran akustyczny pow. ok. 100 m2 linia obróbcza bębnów hamulcowych
obudowa akustyczna gilotyna
obudowa akustyczna głowica prasy
obudowy akustyczne linie trzech pras
adaptacje akustyczne rynny spustowe i kosze odbioru detali
obudowy akustyczne linie czterech pras
obudowa akustyczna linia ośmiu pras typ 1
obudowa akustyczna linia ośmiu pras typ 2
obudowa akustyczna linia ośmiu pras typ 3
tłumiki akustyczne - 3 szt. linia ośmiu pras typ 4
obudowy akustyczne - 2 szt. prasy mimośrodowe
adaptacja akustyczna - 4 szt. system wentylacji dla linii ośmiu pras typ 1
adaptacja akustyczna - 4 szt. system wentylacji dla linii ośmiu pras typ 2
obudowa akustyczna generator azotu
segmentowe wrota akustyczne przesuwane do góry - 16 szt. linia przędzarek dł. 50 m
ruchoma osłona akustyczna krosno
obudowa akustyczna - 12 szt. automaty do formowania rurek
adaptacja akustyczna stanowisko testów 6 stanowisk
ekran akustyczny wydzielenie drogi dla ruchu pieszego
ekran akustyczny stanowisko odbioru detali z myjni nr 1
obudowa akustyczna bateria pomp i silników nad linią myjni nr 2
BRANŻA HUTNICZA + CEMENTOWNIE
Zdjęcie Typ wyciszenia Wyciszany obiekt
ekran akustyczny wentylatory nad piecami top. - 4 szt
ekran akustyczny obrabiarka
obudowa akustyczna odmuchiwanie odlewów sprężonym powietrzem
obudowa akustyczna prasy pneumatyczne - 4 szt.
ekran akustyczny oczyszczarka bębnowa
ekrany akustyczne pow. 500 m2 oraz 300 m2 ekranu z folii dźwięko­izolacyjnej linia "A" i "B" oczyszczania odlewów
obudowa akustyczna kanał wibracyjny i obrotnica linii do czyszczenia odlewów
ekrany akustyczne pow. ok. 300 m2 wentylatory wewnątrz hali - 11 szt.
obudowy akustyczne wentylatory odciągu spalin - 2 szt.
obudowy akustyczne wentylatory zewnętrzne - 2 szt.
obudowa akustyczna napęd bębna
tłumik sześcio­komorowy czerpnia
ekran akustyczny suszarnia piasku
ekrany akustyczne oraz adaptacja urządzeń wentylatory dachowe znad pieców topialnych - 5 szt.
obudowa akustyczna wibrator wejściowy i wyjściowy linii do czyszczenia odlewów
wrota akustyczne wrota do hali - 3 szt.
obudowy akustyczne wentylatory dachowe na hali formierni - 9 szt.
obudowy akustyczne o łącznej pow. ok. 400 m2 akumulatory spiralne agregatów gięcia
obudowy akustyczne o łącznej pow. ok. 500 m2 piły agregatów gięcia
obudowy akustyczne o łącznej pow. ok. 560 m2 agregaty gięcia
obudowa akustyczna wywrotnica
obudowa akustyczna piła do cięcia metalu
obudowa akustyczna kruszarka złomu
obudowa akustyczna instalacja centralnego odkurzania - 2 szt.
obudowy akustyczne - 2 szt. instalacja odpylająca modelarnię
kabiny akustyczne pomieszczenia socjalne w hali spawalni - 4 szt.
kabina akustyczna wraz z wozem transpor­towym o nośności 30 t stanowiska do upalania odlewów żeliwnych
wrota akustyczne elektrycznie sterowane - 8 szt. piece łukowe
adaptacje akustyczne obudowy pieców łukowych
obudowa akustyczna wentylator wyciągowy znad żarzaków
komory tłumiące - 3 szt. wyrzutnie z pomieszczenia sprężarkowni
kabina akustyczna z odchylanym stropem o wym. 10m x 8m x 6m stanowisko upalania odlewów
kabina akustyczna z odchylanym stropem o wym. 10m x 6m x 6m stanowisko upalania odlewów
kabina akustyczna z rozsuwanym stropem o wym. 12m x 6m x 5m myjnia wirników
kabina akustyczna sterowanie linią walcowniczą
dwuścienny ekran akustyczny z górnymi segmentami pochylonymi zespoły wentylatorów wyciągowych
czterościenny ekran akustyczny z wentylato­rami nawiewnymi wentylator wyciągowy wieżowy
dwuścienny ekran akustyczny z górnymi segmentami pochylonymi zespoły wentylatorów wyciągowych
BRANŻA CHEMICZNA + KOSMETYCZNA
Zdjęcie Typ wyciszenia Wyciszany obiekt
ekran akustyczny wentylatory odciągu spalin
obudowa akustyczna skraplacz - 2 szt.
tłumik akustyczny wentylator wyciągowy odpadów z hali
ekrany środowis­kowe pow. ok. 200 m2 dwie bramy wjazdowe do hali produkcyjnej
ekrany środowis­kowe osłona ściany budynku produkcyjnego hali
ekran akustyczny wentylatory skręcarki i nawijarki pieca rozciągowego i wytłaczarki
obudowa akustyczna pow. 120 m2, izol. ok. 40 dB młyn do wibracyjnego mielenia karbidu
komorowe tłumiki rozprężne do instalacji pneuma­tycznych łamacze karbidu - 4 szt., wagi kontenerowe - 3 szt.
przegroda akustyczna akustyczne wrota przemysłowe sterowane elektrycznie
ekrany akustyczne dwie linie przesiewaczy karbidu
obudowa akustyczna sortownik kapsli
obudowa akustyczna ustawiacz butelek
obudowa akustyczna bęben i lej kapslownicy
obudowa akustyczna aplikator etykiet
tłumiki akustyczne skraplacze wodne - 2 szt.
ekrany akustyczne centrale klimatyzacyjne
tłumik akustyczny instalacja wyrzutu powietrza przez kolektor do komina
obudowa akustyczna młyny do mielenia tworzyw sztucznych
obudowa akustyczna prasy - 2 szt.
ekran akustyczny pakowarka mydła - 2 szt.
ekrany akustyczne w hali produkcyjnej instalacja Ystral Conti TDS
obudowa akustyczna z tłumikami instalacja Ystral Inline
BRANŻA SPOŻYWCZA + CUKROWNIE
Zdjęcie Typ wyciszenia Wyciszany obiekt
ekran środowis­kowy pow. ok. 250 m2 bateria skraplaczy
kabina akustyczna hala ekstruderów
ekran akustyczny zabudowa hali młynów płatkujących
ekrany przenośne stanowiska operatorów
kabiny akustyczne - 3 szt. hala produkcyjna
adaptacje akustyczne: ściany, strop, drzwi wejściowe hala sprężarek powietrznych i amoniakal­nych - pow. łączna ok. 500 m2
obudowy z tłumikami i adaptacje akustyczne skraplacze amoniakalne - lokalizacja na dachu hali sprężarkowni - 4 szt.
obudowy akustyczne wentylatory dachowe - 13 szt.
obudowy akustyczne pakowarki herbat
adaptacja akustyczna hala fabryczna
adaptacje akustyczne: strop hala pakowania herbat
obudowa akustyczna dachowa bateria czterech skraplaczy
tłumiki wylotu - 3 szt. bateria skraplaczy
tłumik wyrzutu instalacja azotu
drzwi wejściowe oraz przesuwane wrota akustyczne hala sprężarkowni
akustyczna adaptacja wnętrza hala sprężarkowni
adaptacje akustyczne: wewnętrzne i zewnętrzne ściany hala tuneli hartowniczych
adaptacje akustyczne: wewnętrzne i zewnętrzne ściany hala pomp
adaptacje akustyczne: ściany i strop - pow. ok. 1000 m2 pomieszczenia produkcyjne
tłumiki akustyczne wentylatory wyciągowe na dachach budynków produkcyjnych - 16 szt.
tłumiki akustyczne inne wentylatory dachowe
obudowa akustyczna cyklon stolarni
obudowa akustyczna skraplacz - 2 szt.
tłumiki akustyczne wentylatory przemysłowe - 12 szt.
tłumiki akustyczne wentylatory - 2 szt.
ekran akustyczny granica zakładu
tłumik akustyczny wyrzutni powietrza w instalacji wentylacyjnej
ekran akustyczny o pow. ok. 1000 m2 granica zakładu produkcyjnego
ekran akustyczny bateria wentylatorów wyciągowych z kotłowni
ekran akustyczny zasyp pieca wapiennego
ekran akustyczny zsyp buraków umytych
ekran akustyczny zsyp buraków brudnych
ekran akustyczny estakada
tłumik akustyczny odgazowywacz wodniarki
ekran akustyczny zasyp pieca wapiennego
mobilne akustyczne ekrany stanowiskowe - 6 szt. linie produkcyjne
obudowa akustyczna urządzenie OptiAir
BRANŻA PAPIERNICZA
Zdjęcie Typ wyciszenia Wyciszany obiekt
obudowa akustyczna rurociągi turbossaw na zewnętrznej ścianie hali produkcyjnej, wys. 30 m
elementy akustyczne wrota akustyczne; tłumiki akustyczne z pomieszczenia turbossaw
obudowa akustyczna szarpako-­dmuchawy - 3 szt.
obudowa akustyczna wymienniki ciepła
kabina akustyczna stanowisko operatorów przy nawijaku
przedsionki akustyczne kabina nawijaka i sterownia główna
adaptacje akustyczne: ściany, strop, drzwi wejściowe, okna, pulpity sterownicze sterownia główna
kabiny akustyczne - 3 szt. stanowiska operatorów
tłumiki akustyczne kabiny
obudowy akustyczne - 8 szt. aeratory
obudowy akustyczne - 5 szt. wentylatory dachowe
adaptacje akustyczne: wrota dźwięko­izolacyjne budynek produkcyjny
tłumiki akustyczne - 2 szt. czerpnie powietrza do nagrzewnic
adaptacje akustyczne: okna dźwięko­izolacyjne - 60 szt. budynek produkcyjny
obudowy akustyczne zawór i absorber
adaptacje akustyczne: przedsionek akustyczny pomieszczenie mistrzów
kabina akustyczna stanowisko operatorów przy krajarkach
obudowy akustyczne - 3 szt. o łącznej pow. ok. 400 m2 rurociągi i wymienniki ciepła turbossaw
adaptacja akustyczna pomieszczenie obsługi
adaptacja akustyczna i rozbudowa kabina powlekarki
stropy akustyczne z wkładem blach nierdzew­nych obudowa suszarni linii
tłumiki akustyczne - 4 szt. czerpnie i wyrzutnie powietrza
obudowa akustyczna rurociąg turbossawy
tłumik akustyczny wlot z rurociągu turbossawy do rekuperatora
adaptacja akustyczna pomieszczenie turbossawy
tłumiki akustyczne - 2 szt. systemy wentylacyjne pom. turbossawy
tłumik akustyczny wylot z rurociągu turbossawy
obudowa i tłumik akustyczny komin wylotowy z pomieszczenia pomp próżniowych
obudowa akustyczna krajarka linii (1) do produkcji ręczników
obudowa akustyczna krajarka linii (2) do produkcji ręczników
obudowa akustyczna krajarka linii (3) do produkcji ręczników
obudowa akustyczna krajarka linii (4) do produkcji ręczników
BRANŻE INNE
Zdjęcie Typ wyciszenia Wyciszany obiekt
ekran akustyczny centrala klimatyzacyjna
ekran akustyczny wyrzutnia z centrali klimatyzacyjnej
obudowa akustyczna bębny Los Angeles - 2 szt.
obudowa akustyczna bęben Devala
obudowa akustyczna ubijak kruszywa - 2 szt.
obudowa akustyczna ubijak Marshalla - 2 szt.
adaptacje akustyczne hali hala strzyżarek
częściowe obudowy i ekrany krosna rapierowe - 12 szt.
stanowiskowe ekrany akustyczne w sortowni urządzeń elektronicznych hala magazynowa
stanowiskowe ekrany akustyczne sześć stanowisk ręcznej obróbki dachówek betonowych
osłona akustyczna ze stropem i tłumikami wylotu powietrza dwie centrale klimatyzacyjne przy budynku hotelowym
osłona akustyczna z tłumikami wylotu powietrza klimatyzator dachowy