Tłumiki akustyczne

Tłumiki akustyczne

Przedsiębiorstwo Akustyczne „HAAL” projektuje i wykonuje absorpcyjne tłumiki akustyczne o różnej budowie: kanałowe, płytowe, klatkowe, z komorami rozprężnymi i z modyfikowanymi wlotami i wylotami powietrza. Przez ponad 25 lat działalności wykonaliśmy setki realizacji wyciszeniowych w wielu zakładach na terenie całej Polski, w których zastosowano tłumiki akustyczne. Nasza oferta kierowana jest do przedsiębiorstw ze wszystkich branż przemysłowych, także tych, które wymagają szczególnych rozwiązań specjalistycznych, jak branża spożywcza czy medyczna.

Przykładowe zastosowania tłumików akustycznych

 • Przepływowe instalacje wentylacyjne - W celu wytłumienia kanałów wentylacyjnych tłumiki akustyczne umieszcza się na ogół w następujących miejscach:

  • między wlotem lub wylotem wentylatora, a początkiem kanału tłoczącego lub wyciągowego,
  • między odgałęzieniami tego samego kanału zasilającego pomieszczenia o różnym przeznaczeniu,
  • tuż przed kratkami nawiewnymi lub wyciągowymi,
  • w specjalnych przypadkach, również tuż za otworem czerpnym.

  Wprowadzeniu do sieci wentylacyjnej dodatkowego czynnika, jakim jest tłumik akustyczny, towarzyszy wzrost oporów przepływu. By ten wzrost zminimalizować, dąży się do umieszczenia tłumika w strefie jak najmniejszych prędkości przepływu.

 • Otwory zamkniętych obudów akustycznych - Obudowy akustyczne zamknięte, będące najbardziej efektywnym sposobem wyciszenia maszyn i urządzeń, posiadają często różnego typu otwory, takie jak: wentylacyjne, eksploatacyjne oraz serwisowe. Otwory wentylacyjne służą do wprowadzenia powietrza do wnętrza i jego wyprowadzenia na zewnątrz obudowy, celem obniżenia temperatury wytworzonej przez wyciszaną maszynę lub urządzenie. Niezależnie od tego, czy stosuje się w obudowie system wentylacji grawitacyjnej, czy wymuszonej (z zastosowaniem wentylatorów), otwory wentylacyjne - nawiewny i wywiewny - powinny być wyposażone w odpowiednie tłumiki hałasu.

 • Zastosowania środowiskowe - Tłumiki akustyczne wykorzystuje się do wyciszania czerpni i wyrzutni ściennych i dachowych. Wyloty z takich tłumików winny być odpowiednio ukierunkowane w stosunku do strefy chronionej. Ponadto na wylotach stosuje się często kierownice oraz żaluzje ręcznie lub elektrycznie sterowane.

Wykonanie tłumików akustycznych

Materiały stosowane na tłumiki akustyczne są dobierane w zależności od zastosowań branżowych (np. w przemyśle spożywczym stosuje się stal nierdzewną oraz materiał dźwiękochłonny z atestem higienicznym), a także rodzaju, temperatury i ciśnienia mediów przepływających przez tłumiki.

Charakterystyka tłumienia zastosowanego materiału dobierana jest w zależności od rozkładu widmowego energii akustycznej wyciszanego urządzenia. Poza tłumikami absorpcyjnymi o szerokim widmie działania, stosuje się również tłumiki, w których wykorzystuje się zjawisko rezonansu akustycznego. Tłumiki takie cechuje wysoka efektywność tłumienia w wąskich zakresach częstotliwości wyciszanego dźwięku. W praktyce projektuje się i wykonuje na ogół tłumiki kombinowane, w których wykorzystuje się zarówno zjawisko rezonansu, jak i pochłaniania energii akustycznej.

Do każdego wyciszenia podchodzimy indywidualnie już od etapu przedprojektowego, czyli od wykonania ekspertyzy akustycznej, której podstawowym zadaniem jest opracowanie najbardziej efektywnego sposobu wyciszenia. Tłumiki mogą stanowić niezależne konstrukcje wyciszające, ale często są częścią składową bardziej złożonych systemów wyciszających. Ekspertyza Akustyczna obejmuje całokształt problemów wyciszeniowych, wraz z elementami tłumiącymi hałas.

Wykonujemy tłumiki akustyczne maszyn i urządzeń znajdujących się zarówno wewnątrz hal fabrycznych, jak i na zewnątrz zakładów przemysłowych, gdzie wraz z obudowami akustycznymi muszą być odporne na czynniki pogodowe, takie jak deszcz, wiatr, czy śnieg.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą: