Obudowy akustyczne

Obudowy akustyczne

Przedsiębiorstwo Akustyczne „HAAL” wykonuje obudowy akustyczne dla wszelkiego typu maszyn i urządzeń przemysłowych generujących zbyt wysoki poziom hałasu. Przez ponad 35 lat działalności wykonaliśmy setki realizacji w wielu zakładach na terenie całej Polski, w których obudowy akustyczne maszyn i urządzeń stanowiły podstawową formę wyciszeń. Nasza oferta kierowana jest do przedsiębiorstw ze wszystkich branż przemysłowych, także tych, które wymagają szczególnych rozwiązań specjalistycznych, jak branża spożywcza czy medyczna.

Do każdego urządzenia bądź maszyny, którą mamy wyciszyć, podchodzimy indywidualnie już od etapu przedprojektowego. Etapem przedprojektowym jest wykonanie ekspertyzy akustycznej, której podstawowym zadaniem jest opracowanie najbardziej efektywnego sposobu wyciszenia danej maszyny i określenie parametrów akustycznych i mechanicznych zastosowanego rozwiązania wyciszającego. Dzięki temu mamy pewność, że każda wykonana przez nas obudowa akustyczna będzie spełniać nie tylko swą podstawową funkcję dźwiękochłonno - izolacyjną, ale również wszelkie inne wymogi stawiane przez inwestora.

Wymagania stawiane obudowom akustycznym

  • ergonomia - każda obudowa akustyczna projektowana i wykonana jest tak, aby przy zapewnieniu wymaganej skuteczności wyciszeniowej, uzyskać osłonę w jak najmniejszym stopniu utrudniającą dostęp do maszyny oraz jej sprawną obsługę. Wszystkie elementy obudowy akustycznej, łącznie z jej konstrukcją nośną, są łatwo demontowalne, a w miejscach wymagających częstego dostępu do maszyny stosujemy różnego typu wrota (również podnoszone, zdalnie sterowane) oraz włazy akustyczne.

  • wymogi technologiczne - obudowa akustyczna zawiera wszelkie potrzebne otwory technologiczne, drzwi oraz okna, tak aby nie utrudnić obsługi obiektu (np. wprowadzania materiału do maszyny i odbioru gotowych detali) czy prac konserwatorskich. Parametry akustyczne materiałów stosowanych w obudowach są dobierane indywidualnie, w zależności od poziomów widm hałasu emitowanych przez wyciszaną maszynę. Dbamy o to, aby powierzchnia ścian obudowy od strony źródła hałasu była wyłożona warstwą materiału lub ustrojem dźwiękochłonnym o maksymalnym współczynniku dźwiękochłonności dla tych pasm widma hałasu, dla których występują najwyższe przekroczenia dopuszczalnych normą wartości. Stosujemy adaptacje akustyczne otworów technologicznych i eksploatacyjnych w obudowach. Wykonujemy też specjalistyczne uszczelnienia połączeń poszczególnych elementów obudowy akustycznej, aby unikać tzw. mostków akustycznych, obniżających skuteczność wyciszenia. Należy pamiętać, że jeśli powierzchnia otworów nie adaptowanych akustycznie wyniesie 1% powierzchni całej obudowy, to jej izolacyjność końcowa osiągnie co najwyżej 20 dB, niezależnie od jej izolacyjności właściwej.

  • wentylacja - nasze obudowy akustyczne projektowane i wykonywane są tak, by umożliwić przepływ powietrza wymagany przez urządzenie. W zależności od potrzeby, stosujemy wentylację grawitacyjną lub wymuszoną, z zastosowaniem cichobieżnych wentylatorów wyciągowych. Otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne z obudowy są zaopatrzone w odpowiednie tłumiki akustyczne, oddzielnie przez nas zaprojektowane i wykonane.

Wykonujemy obudowy akustyczne maszyn i urządzeń zlokalizowanych zarówno wewnątrz hal fabrycznych, jak i na zewnątrz zakładów przemysłowych, gdzie obudowy dodatkowo muszą być odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, wiatr, czy śnieg.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą:

Obudowy Akustyczne - tylko z Haal!