RZECZOWA REALIZACJA WYCISZENIA

W pierwszym półroczu 2023 roku P.A. „HAAL” wykonało wyciszenie instalacji Ystral w jednej z fabryk branży chemicznej. Rzeczowa realizacja wyciszenia zostało poprzedzona wykonaniem przez P.A. „HAAL” zaawansowanej Ekspertyzy Akustycznej. Ekspertyza ta byłą podstawą do złożenia przez inwestora wniosku do ZUS o dofinansowanie prac wyciszeniowych. P.A. „HAAL” uczestniczyło w przygotowaniu tego wniosku, który został przez ZUS zaopiniowany pozytywnie.

Poniżej przedstawiono poglądową ilustrację z Ekspertyzy Akustycznej oraz zdjęcia powykonawcze wyciszenia: